PROJEKT
Lavičky do krajiny

Smyslem projektu je vytvoření odpočinkových míst v přilehlé krajině obce, konkrétně jednoduchých laviček podél přístupových cest či na místech, která jsou k tomu vhodná. 


Kdy: jaro 2022

Kde: Krhanice

Kapitán: Hanka Strnadová, Lucie Maršíková

Usadit jednoduché dřevěné lavičky do krajiny a zatraktivnit díky nim vycházkové trasy kolem Krhanic pomohlo kolem 30 dobrovolníků. Projekt Lavičky do krajiny připravil a jeho realizaci zorganizoval spolek Aktivní Krhanice, z. s., za finanční podpory České spořitelny, Nadace Via, obce Krhanice a mnoha drobnějších místních dárců.


Celkem 5 kusů dvoumetrových dubových laviček bylo usazeno na místa, která v anketě vybírala veřejnost, především občané Krhanic a Prosečnice, členové spolku. Na sociální síti byla zveřejněna mapa s návrhy míst, přičemž se svými návrhy mohli přicházet i sami hlasující. Usazení předcházelo získání souhlasu majitelů pozemků – lavičky jsou jak na pozemcích obce Krhanice či Lesů ČR, tak na soukromých. 


Na podporu projektu byl v červenci 2021 uspořádán spolkem AK první ročník běžeckého závodu Krhanický kros.

Na konci ledna 2021 spustil spolek AK kampaň na Darujme. Vynesla částku potřebnou na pořízení informačního panelu k jedné z laviček, která stojí v nově vysazené aleji na historické cestě z Krhanic do Chrástu, viz projekt Infopanel a Ovocná alej.


Výtěžek z kampaně navíc použil spolek AK na pořízení další, tedy šesté lavičky do krajiny, a sice v Prosečnici u řeky Sázavy.


Lokace laviček:

1. Lediny

2. ovocná alej u vysílače nad Farmou Krhanice

3. na hrázi u Palečníku

4. nad Sádkem, u bývalého, již spadlého posedu

5. mezi řekou a náhonem, u informační tabule

6. v Prosečnici u řekyLokálnost a péče o krajinu jsou pro spolek AK a jeho aktivity velmi důležité. Lokálně vyrobené lavičky v krajině již vzbudily kladný ohlas. Věříme, že budou sloužit místním i pocestným a že budou užívány s respektem.

 

Podpořeno z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via, dále obcí Krhanice a mnoha drobnějšími místními dárci.

Nejnovější akce spolku

Vánoční cukroví, betlémské světlo a vůně svařáku,

to jsou adventní štafličky v Krhanicích.


Zastavte se se svými sousedy vpředvečer Vánoc.

Užijte si adventní procházky s dětmi napříč Krhanicemi


Každý den se v Krhanicích rozsvítí jedno nové adventní okno, které bude svítit až do Vánoc, a to v době od 17 do 19 hod. 


Začínáme již 1. adventní neděli 3. 12.!


Vyplněné herní plány přineste na Adventní štafličky (23. 12. od 18 do 20 hod.) a vhoďte do schránky. Tři vylosovaní dostanou 24. 12. dárek.

3. ročník sousedského odpoledne

Letní kino Krhanice 21. 7. 2023 od 21 hod. areál TJ Sokol Krhanice


TOP GUN: MAVERICK

© 2022 Aktivní Krhanice, z.s.